Společnost – Ing. PETR MOUCHA – stavební, spol. s r. o., se sídlem Argentinská 1139/28, 170 00 Praha 7, IČ: 25774638, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 69059, vznikla zápisem do obchodního rejstříku v roce 1999 když při jejím vzniku převzala zaměstnance a obchodní činnosti  stejnojmenné firmy – fyzické osoby, podnikající na základě živnostenských oprávnění, která zahájila stavební činnosti již v roce  1992.

Společnost Ing. PETR MOUCHA – stavební, spol. s r. o.,  je na podkladě řádně zapsaných předmětů podnikání (činností) oprávněna provádět veškeré práce v oboru pozemních staveb a vodohospodářských staveb to znamená práce od fáze před- projektové přípravy, projektové práce a veškeré inženýrské činnosti až po fázi vlastní realizace staveb, a to jak  pozemních, tak i  vodohospodářských.

Veškeré podnikatelské činnosti společnosti jsou výlučně stavebního a technicko stavebního charakteru. Tato absolutní specializace, která neštěpí a neohrožuje její podnikatelské aktivity, je dána i tím, že jediným společníkem a jednatelem společnosti je Ing. Petr Moucha, který mimo ukončení vysoké školy stavební a odpovídající stavební praxí, je i autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby a autorizovaným stavitelem v oboru vodohospodářské.

Společnost provádí stavební činnosti jak pro fyzické osoby, tak i právnické osoby nebo organizace. Významnými zadavateli jsou i obce.

Společnost je pojištěna u Kooperativa a.s. rámcovou smlouvou proti škodám a rizikům způsobených třetím osobám činností firmy v souvislosti s předmětem své činnosti ve výši 25 mil. Kč a to i po dobu záruční doby v délce 3 roky.

V současné době naše společnost s ručením omezeným má kmenové jmění ve výši 2,5 mil. Kč zapsané v obchodním rejstříku a je  držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 potvrzující zavedení systém managementu jakosti pro provádění svojí činnosti dle výše uvedeného.

Finanční obrat posledních let:

Rok 2019: 69 mil. Kč

Rok 2020: 65 mil. Kč

Rok 2021: 23 mil. Kč

Rok 2022: 46 mil. Kč